Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

´t Huys Dever

 
Lisse
’t Huys Dever dat vernoemd is naar Reinier d´Ever (1332-1417), ligt ten zuiden van het dorp Lisse aan de Herenweg. De oudste vermelding van Dever is een akte van 10 augustus 1370 waarin Reinier die Ever zijn woning en vijf morgen land opdraagt aan Jan van Bloys, heer van Schoonhoven en Gouda. Wanneer de bouw precies begon, is onbekend, maar uit de akte valt op te maken dat de donjon toen al bestond. In de 14de eeuw bestond Dever uit de woontoren met een voorburcht met hierop een boerderij en stal. Het geheel was omringd door een gracht met een breedte van 15 tot 20 meter. De toren werd van de voorburcht gescheiden door een tussengracht. De toren is bijzonder met de vorm van een D. De kelder heeft een tongewelf. In de 16de eeuw werd ten oosten van de toren een huis aangebouwd. Dit mat ongeveer 3,5 bij 4 meter en bestond uit drie kamers. Er was geen eigen ingang. Tussen 1630 en 1634 werd een groter herenhuis in min of meer Hollandse classicistische stijl aan de bestaande bouw toegevoegd. De gebouwen werden met tussenpozen bewoond tot ongeveer 1770. Daarna volgde een periode van leegstand en gebrekkig onderhoud. Uiteindelijk leidde dit in 1848 tot de instorting van de oudste aanbouw en vrij kort daarna verdween ook het tweede huis. De oude woontoren bleef staan. Tijdens een storm in 1862 ging het dak verloren en raakte de toren in verval. Uiteindelijk stond van Dever alleen nog de buitenmuur van de toren en was de verwelfde kelder nog intact. De toren werd in 1948 verkocht aan de gemeente Lisse voor een symbolisch bedrag, maar wel met de opdracht het gebouw in stand te houden. Na vijf jaar was het werk aan de toren in 1978 klaar. Midden jaren tachtig werd Dever geprivatiseerd. Rond de eeuwwisseling werden de reeds opgemetselde funderingen van de voorburcht verder opgehoogd en is de gracht rond het kasteelcomplex gereconstrueerd.

Landgoed

Typering
gedeeltelijk nog bestaand
Jaar 1e vermelding
1370
Ontstaansgeschiedenis
feodale achtergrond (kastelen)
Hoofdfunctie
museum
Nevenfuncties
trouwlocatie

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie