Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Dienstverlening

 
Naast het bieden van kennis en informatie via deze website, biedt het Kennisnetwerk via het Erfgoedhuis Zuid-Holland ook diensten voor eigenaren en beheerders van kastelen, landgoederen en buitenplaatsen, het particulier initiatief en Zuid-Hollandse gemeenten. Onderstaand treft u een overzicht aan waarvoor u bij ons terecht kunt.

Diensten


Helpdesk
Vragen met betrekking tot wet- en regelgeving, financiën, onderhoud en restauratie, educatie en publieksbereik kunt per e-mail aan onze medewerkers voorleggen.
Ons e-mailadres is: info@landgoedenbuitenplaats-zh.nl.
U kunt ook ons contactformulier hiervoor gebruiken.

Deskundigheidsbevordering
Wij organiseren met regelmaat informatiebijeenkomsten voor eigenaren en beheerders van kastelen, landgoederen en buitenplaatsen en gemeentelijke ambtenaren belast met de zorg voor cultureel erfgoed en/of ruimtelijke ordening. Zie hier voor het actuele aanbod.
Daarnaast brengen wij vier maal per jaar een digitale nieuwsbrief uit met informatie over actuele ontwikkelingen. U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Onderzoek
De medewerkers zijn deskundig op het gebied van en hebben ervaring met het verrichten van bouwhistorische verkenningen en cultuurhistorische effectrapportages. Als u hierover meer informatie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Onno Helleman. E-mail: helleman@erfgoedhuis-zh.nl.
Indien u behoefte heeft aan een bouwtechnisch opname of het opstellen van een zesjaren instandhoudingsplan kunt u contact opnemen met Leo Bredie. E-mail: bredie@erfgoedhuis-zh.nl.

Fondsenwerving
Wij bieden ondersteuning bij het werven van fondsen voor projecten die betrekking hebben op kastelen, landgoederen en buitenplaatsen.

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie