Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

In de Wereldt is veel Gevaer

 
Voorburg
Het is 1685 als Floris Adriaen van IJsbergen, een Voorburgse schipper, een buiten koopt aan de Vliet. De eigenaar van de naastgelegen boerderij, Jan Nau, “lederbereijder” van beroep, koopt in 1738 dit buiten dat inmiddels onder de naam “In de Wereldt is veel Gevaer” bekend is. Bij de boerderij zijn vele putten aangelegd waarin koeienhuiden worden gelooid.
De zoon van Jan Nau, Abraham Louis, laat omstreeks 1790 zowel de oude boerderij als het buitenhuis afbreken en zet er een nieuw rechthoekig herenhuis voor in de plaats. Direct langs de Vliet en op enige afstand van de looiputten, die een enorme stank verspreiden. Het huis is strak symmetrisch met een naar de Vliet gekeerde voorgevel. De licht uitstekende middenpartij wordt bekroond door een timpaan met Louis-XVI guirlandes. Ook de deur is in deze sierlijke stijl gesneden. Het schilddak, de schuiframen met roedenverdeling, de vele blinden en hoge schoorstenen onderstrepen de deftige allure. In de hal sieren stuckelementen met muziekinstrumenten en bloemen de wanden.
Als het huis in 1819 in bezit is van Johannes van Drunen laat een kaart zien dat hij grote stukken grond bezit rondom het huis aan de Vliet. Van een parkaanleg is dan nog geen sprake. In het huis wordt in 1843 een kostschool gevestigd. De kostschoolhouder, Bart Schreurs, koop in 1836 een stuk grond aan de westkant vanhet huis en laat er een fraaie tuin aanleggen, waarvoor een loods die er op staat moet wijken. In 1843 koopt Schreurs ook het huis waar de kostschool in is gevestigd. Financieel is het de kostschool niet voor de wind gegaan. Als Schreurs in 1845 dood in de duinen wordt aangetroffen, laat hij een volstrekt failliete boedel en een weduwe en zeven kinderen na. Het huis wordt verkocht aan de pedagoog dr. Petrus de Raadt, die een kostschool leidde in Veur (nu Leidschendam). De Raadt hechtte veel aan de inrichting van kostscholen. De gebouwen dienden een vrije ligging te hebben, geschikt voor het verblijf van een levendig, vrolijk en dikwijls luidruchting gezelschap. In het spel zag de Raadt een grote  opvoedkundige kracht en hij achtte een gymnastiekzaal en ruime speelplaats onontbeerlijk. Op de kostschool in Voorburg werd Chistoffel Willem Bruijnings Ingenhoes, die als onderwijzer was verbonden aan het instituut van Raadt, benoemd tot kostschoolhouder. De kostschool staat goed bekend en Bruijnings Ingenhoes kan in 1851 ook het huis kopen. Het is in deze tijd dat de naam “In de Wereldt is veel Gevaer” weer wordt vermeld. Die naam past in de traditie om buitenplaatsen een naam te geven met een dubbele betekenis. “In de Wereldt is veel Gevaer”, wijst de kostschool jongens op de vele gevaren des levens en verwijst naar de eigenaar/schipper en vermoedelijke naamgever van het huis, Van IJsbergen, die er mee aangaf dat er op de Vliet veel wordt gevaren, evenals in de rest van de wereld.

In 1896 laat de Pieter Hendrik Bruijnings Ingenhoes, die zijn vader als kostschoolhouder is opgevolgd, een huis bouwen in de tuin naast de kostschool, waar hij zelf gaat wonen. Als in het begin van de 20ste eeuw kostscholen op hun retour raken wordt de kostschool verhuurd aan Jacobus Anne Hendrikus Reiziger. Deze sluit om gezondheidsredenen het instituut in 1909 en het gezin verhuist naar Den Haag. In 1911 wordt het buiten verkocht aan Willem Christiaan Waldeck, die er een “wasscherij met stoommachine” in begint. Tot 1973 blijft dit bedrijf hier gevestigd. In het voorhuis huist in de 60-er jaren van de vorige eeuw een spiritistisch genootschap. Geruchten over het oproepen van geesten maken van het oude huis een spookhuis, wat de landelijke pers haalt. Een felle brand legt vervolgens een gedeelte van het dak in de as. In 1976 worden het huis en de oude gymnastiekzaal, die gebouwd is in de vorm van een koetshuis, gerestaureerd. De zijvleugel met de vroegere leslokalen wordt afgebroken. Het gebouw heeft na de restauratie zijn oorspronkelijke woonfunctie teruggekregen. Het geheel werd een appartementen complex.

Landgoed

Typering
gedeeltelijk nog bestaand
Jaar 1e vermelding
1685
Ontstaansgeschiedenis
nijverheidsbuitenplaats
Architectuur
Lodewijk XVI-stijl
Hoofdfunctie
appartementen

Groen

Hoofdfunctie groen
tuin

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie