Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Paleis Noordeinde

 
Den Haag
Aan het Noordeinde in het centrum van Den Haag staat Paleis Noordeinde. Vroeger stond het bekend onder de naam ‘Het Oude Hof’. Paleis Noordeinde was oorspronkelijk een woonhuis van welgestelde inwoners van Den Haag. In 1591 was Louise de Coligny, weduwe van Willem van Oranje, er gehuisvest. Haar zoon, stadhouder Frederik Hendrik, liet het in de jaren veertig van de 17de eeuw in Hollands-classicistische stijl verbouwen door Jacob van Campen en Pieter Post. Dit gebouw is min of meer in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Wel is in het begin van de 19de eeuw de achterzijde uitgebreid om het gebouw geschikt te maken voor bewoning door koning Willem I. Achter het paleis werd een grote, volledig omgrachte tuin gerealiseerd. Deze tuin was in drie ongeveer vierkante vakken verdeeld. In het middenvak lag een ronde kom met daaromheen een loofgang. Het vak ten zuiden hiervan was stervormig aangelegd, aanvankelijk een bloementuin, later met bomen beplant. Ook het vak ten noorden van de kom was aanvankelijk bloementuin. Het geheel werd omgeven door dubbele rijen lindebomen. In 1778 werd de rechthoekig aangelegde tuin omgevormd tot een vroeg landschappelijke aanleg. De ronde vijver bleef gehandhaafd. In 1894 kreeg L.A. Springer de opdracht een reorganisatieplan in gemengde stijl, bestaande uit een klein formeel gedeelte achter het paleis en een verder landschappelijke aanleg, te realiseren. De formele aanleg direct achter het huis werd uitgevoerd als een klein rosarium temidden van bloemperken. In het veel grotere landschappelijke deel werd het slingerende padenpatroon gewijzigd en de ronde kom vergraven tot een vijver met een natuurlijke vorm. Tot aan de Tweede Wereldoorlog functioneerde Paleis Noordeinde als residentie voor de opeenvolgende vorsten. Bij een felle brand in 1948 werd een aantal representatieve vertrekken ernstig beschadigd. Omdat prinses Beatrix Paleis Noordeinde na haar troonsbestijging tot werkpaleis had bestemd, startte in 1977 een ingrijpende restauratie. Tussen 1983 en 1987 werd een nieuwe parkaanleg gerealiseerd, waarbij de oude aanleg weliswaar grotendeels intact werd gelaten, maar wel een duidelijke scheiding werd aangebracht tussen het openbare gedeelte (sinds 1954) en de niet langer toegankelijke tuin direct achter het paleis.

Landgoed

Typering
goed bewaard
Jaar 1e vermelding
1591
Architectuur
classicisme
Architecten
Campen, Jacob van , Post, Pieter
Hoofdfunctie
overheidsgebouw

Groen

Groenelementen
rosarium, vijver
Tuinarchitectuur
landschapsstijl met formele elementen
Tuinarchitect
Springer, Leonard A.
Hoofdfunctie groen
park

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie