Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Berendrecht

 
Alphen aan den Rijn
Op het terrein van de voormalige betonfabriek ‘Van Dijk’ zijn resten blootgelegd van huis Berendrecht. Berendrecht werd in 1645 gebouwd door Franck van der Meer uit het adellijke geslacht Van Berendrecht. Deze familie bezat aanvankelijk een huis met goederen bij Leiderdorp, dat zij van de abdij van Rijnsburg in leen hield. Dit Oud-Berendrecht werd vanwege het Leids beleg in 1574 op last van de stad afgebroken. Het nieuwe Berendrecht werd in 1645 met 18 morgen land in leen aan Rijnsburg opgedragen, terwijl het oude goed bij Leiderdorp uit de leenband werd ontslagen. Het nieuwe Berendrecht is verschillende malen afgebeeld, onder meer door Roelant Roghman. Het in classicistische trant gebouwde huis van drie bouwlagen stond op een omgracht terrein, dat via een brug en een poort toegankelijk was. De omgrachting, de ommuurde cour met torenachtige hoekpaviljoens en de traptorens aan weerszijden van het huis benadrukten de adellijke status van de bewoners. Berendrecht werd in 1769 afgebroken. Waar het huis stond, is goed te onderscheiden. De gracht is deels in het zicht gebracht en het classicistische poortje, dat op afbeeldingen goed is te zien, werd gereconstrueerd. Het terrein is als openbaar park ingericht.

Landgoed

Typering
(grotendeels) verdwenen
Jaar 1e vermelding
1645
Ontstaansgeschiedenis
gesticht als buitenplaats
Architectuur
classicisme
Hoofdfunctie
gedenkteken

Groen

Groenelementen
gracht
Hoofdfunctie groen
park

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie