Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Ter Wadding

 
Voorschoten
Wanneer Ter Wadding als buitenplaats is gesticht is onduidelijk. Als het goed in 1687 wordt verkocht is er sprake van een ‘huizinge’ Ter Wadding met tuinmanshuis en ‘plantagien’. Uit een verkoopakte uit 1730 kan opgemaakt worden dat Ter Wadding inmiddels de allure van een echte buitenplaats had en het grondgebied was uitgebreid. Het huidige huis is kort na 1768 gebouwd. Zowel interieur als exterieur straalt het huis de invloed van de Lodewijk XV-stijl uit. De voorgevel heeft een duidelijke pronkfunctie. Op het dak staat een klokkentorentje. Wat opvalt aan het interieur is de uitvoering van het witte stuckwerk in golvende belijningen op plafonds en muurvlakken in gang en trappenhuis. Dit moest het huis een deftig uiterlijk geven en hierin is de bouwheer volkomen geslaagd. De oorspronkelijke beschilderde behangsels in de salons zijn in de 19de eeuw verwijderd.
De restauratie van het park in 1988 beoogde zoveel mogelijk van het oorspronkelijke landschapspark terug te brengen. In onderdelen is tevens nog de oudere aanleg aanwezig zoals de waterpartij achter het huis en talrijke fraaie oude bomen. Over de oudere aanleg zelf is er niet meer bekend dan dat er in 1729 al een vijver was.
Op het buiten hebben in de 19de eeuw een tuinmanswoning in neogotische stijl en een koetshuis met stalling gestaan. Deze zijn in de 20ste eeuw gesloopt om privacy redenen van de toenmalige eigenaar. Aan de rand van het landgoed is een nieuw koetshuis met woning gebouwd. Deze woning bestaat nog.
Nadat het huis jarenlang heeft leeggestaan wordt het landgoed in 1970 door de provincie aangekocht. Het huis wordt gerestaureerd en als kantoor ingebruik genomen. In 2010 wordt het huis verkocht aan een projectontwikkelaar en het park aan de gemeente Voorschoten. 

Landgoed

Typering
goed bewaard
Jaar 1e vermelding
866
Ontstaansgeschiedenis
hoeve als uitgangspunt
Architectuur
Lodewijk XV-stijl
Hoofdfunctie
zakelijk gebruik

Groen

Groenelementen
open ruimte, slingerende paden, gracht, vijverpartij
Tuinarchitectuur
landschapsstijl
Hoofdfunctie groen
wandelgebied

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie