Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Dijkenburg

 
Noordwijkerhout
Dijkenburg komt voor het eerst voor in het boek Rhynlands fraaiste gezichten uit 1732, als een nog naamloze lustplaats. De afbeelding toont een huis bestaande uit een door een balustrade bekroond middendeel, geflankeerd door vooruitspringende zijvleugels met puntgevels. De vensterindeling geeft aan dat de vloerniveau’s van middendeel en zijvleugels verschilden, al waren de daken even hoog. Op het dak prijkten twee paar schoorstenen. Het achterste paar suggereert een achterliggende aanbouw. De zijvleugels hadden middenonder een beeldnis. Aldus vormde het huis een eenheid met de tuin, die omzoomd werd door heggen met daarin twee reeksen nissen, waarvan de bovenste portretbusten en de onderste vazen bevatten. Dijkenburg en de aangrenzende buitenplaats Leeuwenhorst werden in 1802 verkocht, de landerijen werden samengevoegd en het huis Leeuwenhorst werd afgebroken. Dijkenburg heette van nu af (Nieuw-)Leeuwenhorst. In de 19de eeuw werd het huis herbouwd en kreeg het aan de overzijde van de Buurtweg (thans Westeinde) een park in landschapsstijl. De Gooweg vormde hiervan de oostelijke begrenzing. Tegenover het huis lag een waterpartij met in het verlengde de zogeheten Koepelberg. Heuvel en vijverpartij bestaan nog altijd en maken deel uit van het park Nieuw-Leeuwenhorst. Het huis werd in 1864, 1905 en 1928 herbouwd, steeds op de oude grondslag. Dijkenburg is een tijd lang als hotel en camping in gebruik geweest. In 2001 is het complex aan een particulier verkocht en vervolgens geheel gerestaureerd.

Landgoed

Typering
gedeeltelijk nog bestaand
Jaar 1e vermelding
1732
Ontstaansgeschiedenis
hoeve als uitgangspunt
Architectuur
neoclassicisme
Architecten
Nieukerken, J. van , Nieukerken, M.A. van
Hoofdfunctie
particuliere woning

Groen

Tuinarchitectuur
landschapsstijl
Tuinarchitect
Laar, Gijsbert van
Hoofdfunctie groen
tuin

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie