Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Huis Keukenhof

 
Lisse
Ten westen van de bebouwde kom van Lisse ligt de buitenplaats Keukenhof. De oorsprong van de buitenplaats gaat terug tot in het midden van de 17de eeuw toen een landhuis met boerderij werd gesticht. Door de eeuwen heen is het complex door koop steeds overgegaan in andere handen. Dat ging gepaard met de nodige veranderingen en uitbreidingen. Het goed omvat nu een eenvoudige aanleg in landschapsstijl in de directe omgeving van het huis, waarin een grote ommuurde moes- annex bloementuin en een parkbos zijn opgenomen. In 1809 kwam de Keukenhof in het bezit van jonkheer mr. Joan Steengracht van Oostcapelle. Onder zijn beheer vond de eerste aanzet plaats tot een tuinaanleg in landschapsstijl. In 1837 werden Carel Anne Adriaan baron van Pallandt en Cecilia Maria baronesse van Pallandt de nieuwe bewoners van Keukenhof. Het goed bleef tot 1899 in hun bezit. In die periode kreeg het huis zijn huidige eclectische karakter. Door het huwelijk van Cornelia Johanna barones van Pallandt met Jan Carel Elias graaf van Lynden kwam de Keukenhof in handen van de familie Van Lynden, de laatste particuliere bewoners, tot de dood van de graaf in 2001. De vroegst bekende afbeelding van het landgoed is een olieverfschilderij van rond 1700. De schildering toont een sober vormgegeven bakstenen huis te midden van een eenvoudige formele tuinaanleg, geïnspireerd op het Hollands classicisme. Opvallend zijn de tuinversierselen in de vorm van Romeinse triomfbogen op de hoeken. Ook zien we de boerderij, die sinds de bouw in 1643 vrijwel onveranderd is gebleven, en een tuinmanswoning annex koetshuis, dat in 1852 is gesloopt. In 1725 werd haaks op de oostgevel van het huis een brede zichtas als typisch element van de in zwang zijnde Frans classicistische stijl gerealiseerd. De zichtas werd beëindigd door een kunstmatig opgeworpen heuvel, Meerzicht genoemd. Een kleurentekening van A. Schelfhout uit 1820 en een litho naar P.J. Lutgers uit 1855 geven het huis in een landschappelijke omgeving weer. Tegelijk met de aanleg van de tuin in landschapsstijl onderging het huis een modernisering waarbij de kruisvensters plaats maakten voor moderne Engelse schuiframen. Vanaf 1849, onder het beheer van de familie Van Pallandt (1837-1899), werd de buitenplaats verfraaid en aangepast aan de eisen van de tijd. Ook werd een zogenoemd Zwitsers speelhuis in rustieke trant met neogotische kenmerken gebouwd. Uit deze tijd dateert waarschijnlijk ook het eendenhuisje. De Haagse architect Elie Saraber kreeg in 1856 de opdracht voor de verbouw van het huis en de bouw van het koetshuis annex stal en tuinmanswoning in neogotische stijl. Het eclectische karakter wordt bepaald door de aanbouwsels van verschillend vormgegeven torens. In dezelfde tijd werden de tuinarchitecten J.D. Zocher jr. en zijn zoon L.P. Zocher aangetrokken voor het maken van een tuinontwerp. In 1923 werden de open veranda’s aan de voorzijde van het huis verwijderd. De 17de-eeuwse formele tuinaanleg is op vijf geknotte linden na, geheel verdwenen. Van de 18de-eeuwse aanleg is de brede dwarsas tussen de aardewallen in het parkbos overgebleven met de zichtas naar de heuvel. In 1905 heeft Van Lynden in het bos een hondenkerkhofje aangelegd. In 1995 werd het ruim 33 hectare grote Keukenhofbos, ten zuiden van het kasteel, aangekocht door de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.

Landgoed

Typering
goed bewaard
Jaar 1e vermelding
1641
Ontstaansgeschiedenis
gesticht als buitenplaats
Architectuur
neogotiek
Hoofdfunctie
museum
Nevenfuncties
trouwlocatie

Groen

Groenelementen
moestuin, knotbomen, solitaire bomen, heuvel, wallen, vijver, kraal van linden
Tuinarchitectuur
Engelse landschapsstijl
Tuinarchitect
Zocher, Louis Paul , Zocher jr., Jan David
Hoofdfunctie groen
wandelgebied

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie