Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Het Gravensteen

 
Leiden
De oorsprong van het Gravensteen ligt vermoedelijk in de 13de eeuw, een houten voorganger kan echter niet worden uitgesloten. Het oudste deel is een kloeke stenen toren met een overwelfde kelder, waarin gevangenen werden vastgehouden. Ontsnappen kon alleen via een luik in het gewelf. Een gracht completeerde de beveiliging. In de 15de eeuw verrees naast de toren een zeskantige traptoren. In 1556 werd aan de westzijde een nieuwe gevangenisvleugel toegevoegd. Aan de noordzijde kwam een houten galerij van vijf bogen die in de eerste heft van de 17e eeuw werd vervangen door een stenen galerij. In deze periode is ook aan de oost- en zuidzijde van de toren een tuchthuis in classisistische stijl aangebouwd. Er zijn niet veel ramen in dit gebouw. De gevels worden verlevendigd door spaarnissen. In 1671 is ten noordwesten van de oude toren nog een gebouw voor vierschaar en schepenen aangebouwd. Het Gravensteen behoorde tot de goederen van de graven van Holland en diende als gevangenis voor gevangenen van de Hollandse graven. Op het pleintje aan de noordzijde werden publiekelijk straffen voltrokken. Nadat Philips de Goede het Gravensteen in 1463 aan Leiden had overgedragen werden er ook Leidse gevangenen in het Gravensteen vastgehouden en op het plein er voor bestraft. Het Gravensteen heeft zo’n zes eeuwen als gevangenis gediend. In de loop van de 19e eeuw verloor het zijn oorspronkelijke functie. Nadat het gebouw dienst had gedaan als boekenmagazijn is het na de Tweede Wereldoorlog gerestaureerd en als studiecentrum en bibiotheek van de Juridische faculteit in gebruik genomen. Sinds 2006 is het International Office van universiteit Leiden in het gebouw gevestigd.

Landgoed

Typering
gedeeltelijk nog bestaand
Jaar 1e vermelding
1200
Ontstaansgeschiedenis
feodale achtergrond (kastelen)
Hoofdfunctie
zakelijk gebruik

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie