Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

De Burcht

 
Leiden
De Burcht staat hoog boven de stad op een heuvel en is één van de best bewaarde voorbeelden van een mottekasteel. Kenmerken van dit type kasteel is dat het gebouwd is op een kunstmatig opgewordpen aarden heuvel (de motte). Veel mottekastelen waren omgeven door een gracht. De vrijkomende grond werd gebruikt voor de motte. Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat rond 1000 na Chr. er een houten gebouw op de heuvel bij Leiden stond. In de elfde eeuw werd de heuvel diverse malen opgehoogd tot ca. negen meter. Wanneer de stenen burcht is gebouwd is niet bekend. Zeker is dat de Burcht in 1203 uit tufsteen bestond. In dat jaar werd de Burcht zwaar beschadigd en hersteld met grote bakstenen, zgn. kloostermoppen. Ook de heuvel was in de tussenliggende periode verhoogd tot 12 meter boven het maaiveld. De Burcht zelf met een muurdikte van 80 tot 90 cm was ruim 6 meter hoog en had een doorsnede van meer dan 35 meter. De functie van de burcht was niet alleen verdediging van de heer en zijn bezit, maar het was ook een statussybool. Onbekend is waar de voorburcht van de Leidse Burcht heeft gelegen. De stenen burcht verloor al snel zijn militaire functie. In 1612 worden de laatste kavels rond de Burcht uitgegeven en bebouwd. De Burcht komt zo in het centrum van de stad te liggen. De toegangspoort met natuurstenen wapenstenen en het stadswapen, in de zuidelijke ringmuur, is in 1651 gebouwd als de stad Leiden de Burcht in eigendom heeft verworven. De zandstenen poort naar het binnenterrein, bekroond met torens en een leeuw, werd in 1662 voltooid. De Burcht kreeg als bezit van de stad Leiden een publieke functie, die tot op heden voortduurt. Op het burchtterrein was een hertenkamp en er waren publieke verkopingen. Op de helling stonden fruitbomen en er was een barokke tuin met fontein, om “luden” aan te trekken. Uit onderzoek is gebleken dat de op de burcht waterkelders waren die gevuld werden door met een rosmolen water op te pompen. Door de hoogte van de burcht ontstond voldoende waterduk om een tweetal fontijnen van water te voorzien. Met de aankoop van de burcht door de stad Leiden was niet alleen een prestigieus gebouw verkregen, maar ook het burggraafschap en de daarbijbehorende rechten.

Landgoed

Typering
gedeeltelijk nog bestaand
Jaar 1e vermelding
1203
Ontstaansgeschiedenis
feodale achtergrond (kastelen)
Architectuur
classicisme
Hoofdfunctie
publiek toegankelijke ruimte

Groen

Hoofdfunctie groen
wandelgebied

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie