Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Bos van Wijckerslooth

 
Oegstgeest
Aan de Rhijngeesterstraatweg ligt naast het huis Klein-Curium het Bos van Wijckerslooth. Beiden maakten vroeger deel uit van de buitenplaats Duinzigt. Hier werd in 1709 door dominee Peter van der Upwich de hofstede Duinzigt gesticht op een stuk grond dat door latere eigenaren werd uitgebreid. De tuin rondom het huis zal toen onder invloed van de formele tuinkunst zijn aangelegd, terwijl het overige grondgebied uit weilanden bestond. Door vererving kwam Duinzigt in 1806 in handen van Anna Margaretha van Royen (1767-1828). Zij verzocht de tuinarchitect J.D. Zocher sr. (1763-1817) het geheel op landschappelijke wijze in een wandelbos te veranderen. Het was Cornelius Lodovicus baron van Wijckerslooth (1787-1851), bisschop van Curium (naar de vroeg-christelijke gemeenschap in Curium op Cyprus) die deze buitenplaats in 1835 kocht en er een nieuw landhuis, ook met de naam Duinzigt, liet bouwen. Het later in verval geraakte huis werd in de Eerste Wereldoorlog afgebroken. Van de uit de 18de eeuw bestaande hofstede Duinzigt zijn het huis aan de staatzijde, thans Klein-Curium geheten, en het oude toegangshek bewaard gebleven. De oorspronkelijke Hofstede Duinzigt werd in 1709 gesticht. Het bos met kronkelende vijvers en slingerende paden werd door de gemeente in 1949 aangekocht en voor het publiek opengesteld.

Landgoed

Typering
gedeeltelijk nog bestaand
Jaar 1e vermelding
1709
Ontstaansgeschiedenis
gesticht als buitenplaats
Hoofdfunctie
particuliere woning

Groen

Groenelementen
vijver
Tuinarchitectuur
landschapsstijl
Hoofdfunctie groen
wandelgebied

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie