Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

´s Gravenmade

 
Rijswijk
Het aan de Vliet naar Delft gelegen ’s Gravenmade is een vermoedelijk 18de-eeuws herenhuis op een terrein dat grotendeels uit grasland bestond. Aan de achterzijde wordt het nu begrensd door het talud van de A4. ’s Gravenmade is niet meer dan de overgebleven kern van een buitenplaats, die inclusief nutsgronden, ooit 32 morgen groot was. ’s Gravenmade is ontstaan uit een 17de-eeuwse boerenhofstede van mogelijk middeleeuwse oorsprong. Vanaf 1728 werd de boerderij uitgebouwd tot een buitenplaats die een groot aantal stedelijke notabelen tot zomerresidentie diende. Het moet een fraai aangelegd geheel zijn geweest. Het ‘sterk en weldoortimmerde’ huis had een rijk interieur met fraaie behangsels, stenen schoorsteenmantels en spiegels in vergulde lijsten. Op het terrein stonden naast het herenhuis nog een stenen speelhuis, een koetshuis en, natuurlijk, een boerderij, van waaruit de gebruiksterreinen werden geëxploiteerd. Blijkens de kaart van Van der Noordaa van 1839 lag het herenhuis in die tijd in een bescheiden landschappelijke parkaanleg. Daarvan is behalve de waterpartij rechts van het huis niets meer te zien.

Landgoed

Typering
gedeeltelijk nog bestaand
Ontstaansgeschiedenis
hoeve als uitgangspunt
Hoofdfunctie
particuliere woning

Groen

Groenelementen
waterpartij
Tuinarchitectuur
landschapsstijl
Hoofdfunctie groen
tuin

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie