Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Rusthof

 
Voorburg
Hoewel van Rusthof weinig overbleef, kan deze buitenplaats toch als één van de beroemste van Voorburg worden aangemerkt. In 1848 kocht prinses Marianne, zuster van koning Willem II Rusthof voor fl 50.000,-. Het buiten, oorspronkelijk een 17de-eeuwse boerderij, bestond in 1848 uit een herenhuis, koetshuis, stallen, een overplaats met oranjerie en tuinmanswoning, schuur, kassen, tuinmuren en twee grote stukken bouwland. De zogenoemde oranjerie is het enige bouwwerk van Rusthof dat is overgebleven. De bebouwing bestaat uit een blokvormig herenhuis van twee bouwlagen met daarachter een lagere tuinmanswoning. Oorspronkelijk behoorde het gebouw tot het kleine buitenplaatsje “De Linde”, dat al voor 1600 werd genoemd. In 1710 werd het, nu ‘Onder den Linden’geheten, bij Rusthof gevoegd. Tussen 1760 en 1788 kreeg het gebouw zijn huidige vorm, die overigens sterk afwijkt van de gangbare types oranjerieën. Het doet veeleer denken aan een eenvoudig herenhuis. Waarschijnlijk had het gebouw ook nog andere functies. Marianne bezat Rusthof tot haar dood in 1883. Haar zoon Albert verkocht het goed tezamen met andere Voorburgse bezittingenin 1904. In 1911 werden huis en bijgebouwen, op de oranjerie na, afgebroken. Nog altijd vormt het gebied van de voormalige buitenplaats, waarop villa’s verrezen, een rand met hoogopgaand geboomte.

Landgoed

Typering
gedeeltelijk nog bestaand
Jaar 1e vermelding
1848
Ontstaansgeschiedenis
hoeve als uitgangspunt
Hoofdfunctie
particuliere woning

Groen

Hoofdfunctie groen
tuin

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie