Ga direct naar inhoud
Ook de nieuwsbrief van Landgoederen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland ontvangen? Schrijf je in!

Noordervliet

 
Voorburg
Noordervliet lag tussen Rusthof en de rooms-katholieke kerk aan de Voorweg, het tegenwoordige Oosteinde. De buitenplaats is waarschijnlijk in de 17de eeuw uit een hoeve ontstaan. Dat valt op te maken uit een beschrijving uit 1664, waarin een huis, schuur, hooibergen, speelhuis, boomgaard en plantage worden genoemd. Waarschijnlijk was Noordervliet destijds een boerderij met herenkamer of herenhuis. Uit een kadastrale kaart van 1879 blijkt Noordervliet tot een echte buitenplaats te zijn uitgegroeid. Er is dan sprake van een voornaam, in een landschappelijk park gelegen herenhuis. Het gebouw stond naast een grote waterpartij met grillige vormen. Er waren nog twee kleinere vijvers op het terrein, één met een eiland met een veelhoekige volière. Aan de andere zijde naast het huis stonden een tuinhuis annex schuur en oranjerie. Aan Vliet en Voorweg stonden koepels. Voorts was er aan de overzijde van de Voorweg een overtuin. De noordoostelijke helft van het terrein werd grotendeels in beslag genomen door moestuinen en een grote boomgaard, waarvan een 18de-eeuwse beplantingslijst bewaard is gebleven. In 1879 kwam Noordervliet in bezit van prinses Marianne, eigenaresse van het naburige Rusthof. Na haar overlijden in 1883 werd haar zoon Albert eigenaar. Hij verkocht zijn bezittingen in 1904. Noordervliet werd kort daarna gesloopt, om plaats te maken voor villa’s. Van het buiten resteert nog een deel van de grote vijver en een aantal oude bomen. De bakstenen pijlers met natuurstenen topstukken zijn in het Openluchtmuseum bij Arnhem terechtgekomen.

Landgoed

Typering
(grotendeels) verdwenen
Jaar 1e vermelding
1664
Ontstaansgeschiedenis
hoeve als uitgangspunt

Groen

Groenelementen
vijver, oude bomen

DIt is een woord uit de verklarende woordenlijst

Je kunt het wooord dan ook verklaren met een meer of minder lang tekstje. En als van toepassing dan kun je ook een link toevoegen naar een externe website met meer informatie. Die link verschijnt dan onder de verklarende tekst.

Klik hier voor meer informatie