historische tuin- en parkaanleg

Verschijningsvorm
gedeeltelijk nog bestaand