Kas

Kas niet in lijst met typeringen.
Rijksmonument nummer
Verschijningsvorm
goed bewaard