toegangsbrug waarop ijzeren hek met balustrade

Verschijningsvorm
goed bewaard